Klachtenprocedure

Het kan zijn, dat u niet tevreden bent over CUMELA Assuradeuren. Over hoe u behandeld bent, over wat u te horen heeft gekregen of over de verzekering die wij met u afgesloten hebben. Wij horen dergelijke klachten graag van u, want dan kunnen wij proberen tot een voor u bevredigende oplossing te komen en bovendien kunnen wij er van leren.

Omdat uw verzekering is afgesloten via de bemiddeling van CUMELA Verzekeringen kunt u zich het beste eerst wenden tot de betreffende medewerker van CUMELA Verzekeringen om uw ongenoegen te uiten. Desgewenst kunt u diens leidinggevende benaderen. Voor klachten kunt u terecht bij Ralph de Hart, directeur van CUMELA Verzekeringen. Hij is bereikbaar op (033) 247 49 89 en via rdhart@cumela.nl. Ook kunt u terecht bij Ron Krisman, directeur CUMELA Assuradeuren. Hij is bereikbaar op (033) 247 49 62 en via rkrisman@cumela.nl.

Indien uw klacht niet tot uw tevredenheid wordt afgewikkeld, dan wordt onze klachtbehandelaar ingeschakeld, de heer Ron Krisman (zie hierboven).

De klachtbehandelaar zal de ontvangst van uw klacht binnen drie werkdagen bevestigen. Binnen twee werkweken hierna zal door hem een schriftelijk en gemotiveerd standpunt worden ingenomen. Indien deze termijn niet haalbaar is, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met vermelding van de reden van vertraging.

Binnen uiterlijk drie werkdagen na het verzenden van zijn brief zal de klachtbehandelaar telefonisch contact met u opnemen om de brief waar nodig toe te lichten en na te gaan in hoeverre u het eens bent met het genomen besluit. Indien de klacht niet tot uw tevredenheid wordt afgewikkeld, zal de klachtbehandelaar de mogelijke vervolgstappen met u doornemen.

In ieder geval zullen wij altijd beoordelen of verdere actie ondernomen moet worden om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. In het bevestigende geval worden de benodigde stappen direct ondernomen.

Kwaliteitsgarantie

CUMELA Assuradeuren in Nijkerk is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten en ook aan de normen en regels van de NVGA. Onze medewerkers zijn allemaal goed opgeleid en beschikken over alle vereiste diploma’s. Daardoor kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening waarborgen.