Over ons

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en wijzigen van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraar(s). Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.
Wij beschikken over een vergunning (nr. 12004236) van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen op te treden.

De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van CUMELA Assurantiebedrijven B.V. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.

Privacy
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In dit privacy-statement informeren wij u hierover. >> Lees meer

Fraudebeleid
Vertrouwen is één van de belangrijkste uitgangspunten van CUMELA Assuradeuren Verzekeren is niet mogelijk zonder vertrouwen. Vertrouwen in elkaar is essentieel bij het bieden van zekerheid voor de klant.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding. >> Lees meer

Klachtenprocedure
Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en aan ons te verzenden. Wij nemen dan snel contact met u op!

Uw gegevens

Kwaliteitsgarantie

CUMELA Assuradeuren in Nijkerk is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten en ook aan de normen en regels van de NVGA. Onze medewerkers zijn allemaal goed opgeleid en beschikken over alle vereiste diploma’s. Daardoor kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening waarborgen.