Samenwerking

Wij werken nauw samen met CUMELA Verzekeringen. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren. Op de website van CUMELA Verzekeringen (www.cumelaverzekeringen.nl) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Wanneer een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij CUMELA Assuradeuren BV zal zij de verzekering bij voorkeur bij dit volmachtbedrijf onderbrengen. Dit heeft voor u een aantal voordelen:

  • Het volmachtbedrijf behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar. Dat is sneller en efficiënter
  • De schade wordt ook door het volmachtbedrijf op goede, snelle en persoonlijke wijze zonder bureaucratische omwegen geregeld.
  • Met deze werkwijze houdt zij de regie in eigen hand.

Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen ontstaan. Hiervoor hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden in de Procedure conflicterende situaties.

Kwaliteitsgarantie

CUMELA Assuradeuren in Nijkerk is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten en ook aan de normen en regels van de NVGA. Onze medewerkers zijn allemaal goed opgeleid en beschikken over alle vereiste diploma’s. Daardoor kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening waarborgen.